25-04: Online: Taalalert.nl 

Taalproblemen komen steeds vaker voor bij kinderen, maar zijn ook steeds beter te signaleren. Het is dan ook belangrijk om uw kind te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Door middel van het aanbieden van leerzame activiteiten en een informatieplatform, probeert Taalalert bij te dragen aan het voorkomen van taalproblemen.


Bekijk nu op: Taaalert - Hulp bij taalachterstand
     Stuur door */?>
Garytje Media Client Login